Συμβουλές - Ενημέρωση
 

• Πρόκειται για χρόνιο, ρευματικό και όχι τόσο σπάνιο νόσημα, το οποίο χαρακτηρίζεται (συνήθως) από διάχυτο πόνο (σε όλο το σώμα = εξωαρθρικός ρευματισμός) διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών

 Πρόκειται για χρόνιο, αυτοάνοσο (κύτταρα της άμυνας του ιδίου οργανισμού προσβάλλουν διάφορα όργανα αυτού), συστημικό (προσβάλλονται διάφορα όργανα), νόσημα άγνωστης αιτιολογίας

• Πρόκειται για χρόνιο, φλεγμονώδες (όχι αυτοάνοσο με την αυστηρή έννοια του όρου), συστηματικό (προσβάλλει πολλά ίσως όργανα του σώματος), νόσημα αγνώστου αιτιολογίας. Υπάρχει η ακτινογραφική (κλασσική αγκυλοποιητική / ax-SpA) και η μη-ακτινοΓΡΑΦΙΚΗ μορφή (χωρίς ευρήματα στην απλή ακτινογραφία, συνήθως όμως ΜΕ ευρήματα στην MRI ιερολαγονίων:...

Αν και η υμενίτιδα (φλεγμονή στον αρθρικό υμένα = αρθρίτιδα) είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (ΡΑ), η παρουσία χρόνιας συστηματικής και αυτοάνοσης φλεγμονής σχετίζεται συχνά με την παρουσία εξω-αρθρικών εκδηλώσεων

Πρόκειται για μια νέα κατηγορία φαρμάκων, η πιο σύγχρονη (άρα και λιγότερο μακροχρόνια γνωστή) θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών Ρευματικών νοσημάτων, κυρίως της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας αλλά και της Ψωριασικής αρθρίτιδας ή της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας. Μερικά εκ των οποίων χρησιμοποιούνται επίσης και σε άλλα φλεγμονώδη...

Τα αυτοάνοσα ή φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα χαρακτηρίζονται από συστηματική προσβολή, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει συμμετοχή και άλλων οργάνων του σώματος πέραν του μυοσκελετικού. Ένα από τα όργανα αυτά, σε κάποια ρευματικά νοσήματα, είναι και ο νεφρός.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα (γενικά) προσβάλλουν το 8% του πληθυσμού, με το 78% αυτών να είναι γυναίκες, ενώ σε σχεδόν όλα τα αυτοάνοσα συστηματικά ρευματικά νοσήματα (με εξαίρεση στην αξονική σπονδυλαρθροπάθεια [axSpA, φλεγμονώδες νόσημα], το οποίο, κυρίως στην ακτινογραφική της μορφή, είναι πιο συχνό σε νεαρούς άνδρες), η προσβολή αφορά συνήθως το ...

Σπάνιο νόσημα (rare disease) ορίζεται, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, όταν η προσβολή κυμαίνεται < 1/2.000 άτομα (1)

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ καρκίνου και ρευματικών νοσημάτων. Πιθανώς η χρόνια φλεγμονή να πυροδοτεί νεοπλασία , χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι πάντα μεγάλος.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια χρόνια πνευμονολογική νόσος με φλεγμονή στους πνεύμονες, σε κατεστραμμένο ιστό των πνευμόνων, στένωση των αεραγωγών, με συνέπεια δυσκολία στην αναπνοή. Κύριος παράγοντας κινδύνου αποτελεί το κάπνισμα (40-50% των καπνιστών θα εμφανίσουν ΧΑΠ)