Και το inflammaging είναι?

2024-02-01

☑️Πρόκειται για μία κατάσταση χαμηλού βαθμού χρόνιας φλεγμονής που αναπτύσσεται με την πάροδο της ηλικίας (υπερ-φλεγμονώδες στάδιο, σχετιζόμενο με την ηλικία), χωρίς όμως σοβαρά συμπτώματα

☑️ χαρακτηρίζεται απο αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών και μεσολαβητών της φλεγμονής όπως crp, ιντερλευκίνης 6, 8, 1β, 2, 18 , CCL5, MCP1

☑️Βασική αιτία είναι οι διαταραχές του ανοσοποιητικού (μείωση) με την ηλικία: μείωση της λειτουργίας του θύμου, διαταραχές σε επίπεδα και λειτουργία των Β και Τ κυττάρων (Immunosenescence )

☑️εκτός από χρόνια φλεγμονή, σχετίζεται και με ευπάθεια σε λοιμώξεις, καρδιαγγειακά ή καρκίνο

The role of inflammaging in the development of chronic diseases of older people. Jacek M. Witkowski, Tamas Fulop, in Human Aging, 2021

Aging and the immune system. Wenliang Pan, in Molecular, Cellular, and Metabolic Fundamentals of Human Aging, 2023