Συμβουλές - Ενημέρωση
 

Τα τελευταία χρόνια, η τάση στην θεραπευτική γενικά, και στην ρευματολογία πιο ειδικά, είναι να αντιμετωπίζεται ένα νόσημα, όχι απλά, αλλά να τίθενται και να πληρούνται συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι (πχ επίπεδα LDL, ή Hba1c ή ύφεση)

Οι χιονίστρες (Chilblains, Pernio= παθολογική απάντηση στο κρύο) είναι δερματικές φλεγμονώδεις βλάβες, συνήθως στα δάκτυλα (πιο συχνά των ποδιών), μετά από έκθεση στο κρύο.

 Πρόκειται για χρόνια, αυτοάνοση (κύτταρα άμυνας του ίδιου του οργανισμού προσβάλλουν την άρθρωση), συστηματική (προσβάλλει διάφορα όργανα του σώματος), φλεγμονώδης διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας , χαρακτηριστικό σημείο της οποίας αποτελεί η προσβολή των αρθρώσεων (συνήθως των άκρων χειρών)