Ομιλίες σε επιστ. συνέδρια (διαδικτυακά)

ΜΕΡΙΚΕΣ, ΑΠ0 ΤΙΣ 96 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ "ΑΝΕΒΕΙ" ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 


ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ"