Ομιλίες σε επιστ. συνέδρια (διαδικτυακά)

ΜΕΡΙΚΕΣ, ΑΠ0 ΤΙΣ 118 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ "ΑΝΕΒΕΙ" ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 


ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ"