Υπηρεσίες

Σε κάθε πρώτη επίσκεψη, αφιερώνουμε τουλάχιστον 1 ώρα στον ασθενή και τα προβλήματα του 

Προηγείται ενα αναλυτικό ιστορικό (με ρευματολογικά προβλήματα αλλά και γενικά προβλήματα υγείας), ακολουθεί κλινική εξέταση και αν χρειαστεί και υπερηχογραφική εκτίμηση των επώδυνων περιοχών και τέλος οι οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

Σε κάθε επίσκεψη, και κυρίως την 1η φορά, συνιστάται ο ασθενής να φέρνει μαζί του τις τελευταίες εξετάσεις (αίματος, ακτινογραφίες, οστεοπόρωση) καθώς και τα φάρμακα που λαμβάνει για ΚΑΘΕ πρόβλημα υγείας 

Σε κάθε ασθενή δίνονται ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το αντίστοιχο νόσημα και τη φαρμακευτική αντιμετώπισή του