Εμβόλια σε ασθενείς με ΣΕΛ υπό βιολογικό

2023-06-30

Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνιστάται : 

  • για τον πνευμονιόκοκκο: για το rituximab, εμβολιασμός ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωγής ή 6 μήνες μετά την τελευταία χορήγηση και 4 μήνες ΠΡΙΝ την επόμενη χορήγηση. Για το belimumab, όπως και στο γενικό πληθυσμό 
  • για την γρίπη: για το rituximab, εμβολιασμός ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωγής ή όσο το δυνατό μετά την τελευταία χορήγηση και 2-4 εβδομάδες ΠΡΙΝ την επόμενη χορήγηση. Για το belimumab, όπως και στο γενικό πληθυσμό
  • για τον Έρπη Ζωστήρα: Rituximab: για ασθενείς υψηλού κινδύνου (>50 ετών) εμβολιασμός ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωγής ή 6 μήνες μετά την τελευταία χορήγηση και 4 εβδομάδες ΠΡΙΝ την επόμενη χορήγηση. Για το belimumab, δεν υπάρχουν δεδομένα, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ εξατομίκευση με βάση το λόγο όφελος / κίνδυνος 
  • για τον τέτανο: για το rituximab, εμβολιασμός ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωγής. Για το belimumab, όπως και στο γενικό πληθυσμό
  • για άλλους μη-ζώντες εμβολιασμούς: αναβολή του εμβολιασμού μέχρι την επόμενη δόση Rituximab και χορήγηση του Rituximab 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό


Yıldırım R, Oliveira T, Isenberg DAApproach to vaccination in systemic lupus erythematosus on biological treatmentAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 19 June 2023. doi: 10.1136/ard-2023-224071