Αισθητικές παρεμβάσεις στον ΣΕΛ

2023-07-16

Οι αισθητικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με Λύκο (ΣΕΛ) σχετίζονται:  

  • τόσο με ιατρική επανόρθωση βλαβών των Λύκου (ατροφία, ουλές από δισκοειδείς βλάβες, lupus profundus κα, βλάβες που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία των ασθενών, που συνήθως είναι νέες γυναίκες) - Σε κάθε περίπτωση, η φωτο-προστασία και η τοπική ή συστηματική αγωγή αποτελούν τον βασικό λίθο της αντιμετώπισης των δερματικών αυτών βλαβών 

  • όσο και με κοσμητικού τύπου αισθητικές παρεμβάσεις, οι ίδες που αφορούν και το γενικό πληθυσμό 

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου οτι θεραπείες με Laser ή βασιζόμενες στο φως (LIGHT-BASED THERAPY) θα μπορούσαν ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ να προκαλέσουν έξαρση του νοσήματος, δεδομένης της φωτοευαίσθητης φύσης της νόσου. 

παρόλα αυτά :

  • laser χαμηλής ροής (low fluences) θα μπορούσε θεωρητικά να μειώσει πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις των laser στην έξαρση του Λύκου 
  • θεραπείες με pulsed dye laser θεωρητικά θα μπορούσαν να προλάβουν την εξέλιξη των βλαβών σε ουλωτική μορφή 
  • υπάρχουν αναφορές (τα δεδομένα βέβαια είναι λίγα) για ευεργετική δράση και απόκριση των  laser και intense pulsed light θεραπειών σε ασθενείς με ΣΕΛ (Nd:YAG, Erbium-doped yttrium aluminum garnet laser, pulsed dye lasers). Ο κανόνας είναι ότι αντιμετωπίζονται έτσι ΜΗ-ενεργές βλάβες, παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές και για θεραπείες σε ενεργείς βλάβες με pulsed dye lasers

Σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες :

  • αν και ένας τοπικός - ιστικός ερεθισμός θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει έξαρση του νοσήματος, κάτι τέτοιο ΔΕΝ έχει αναφερθεί 
  • μεταφορές λίπους (αυτόλογη λιπο-μεταφορά) καλό θα ήταν να αποφεύγονται σε ενεργό νόσο ή υπο γλυκοκορτικοειδή 
  • ενέσιμες διορθώσεις ατροφικών βλαβών φαίνεται να είναι ασφαλής (λίγα δεδομένα). Ικανοποιητικά και ασφαλή είναι τα δεδομένα από αναφορές σχετικά με ενέσιμα hyaluronic acid, poly-L lactic acid, polyacrylamide hydrogel filler, ή polymethyl-methacrylate

Σχετικά με χειρουργικές επεμβάσεις : 

  • πάντα υπάρχει ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ κίνδυνος για επιπλοκές, όπως έξαρση νοσήματος, διαταραχές πηκτικότητας, επούλωσης βλαβών  
  • σύσταση να γίνονται με τη νόσο σε ύφεση , κάποιες θεραπείες ίσως χρειαστεί να διακοπούν προσωρινά 


Creadore A, Watchmaker J, Maymone MBC, Pappas L, Vashi NA, Lam C. Cosmetic treatment in patients with autoimmune connective tissue diseases: Best practices for patients with lupus erythematosus. J Am Acad Dermatol. 2020 Aug;83(2):343-363. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.123. Epub 2020 Apr 28. PMID: 32360722.

ευχαριστούμε τη Κα Βουστελά , από το ιατρικό τμήμα της Abbvie για την βιβλιογραφική υποστήριξη