ΟΔΗΓΙΕΣ (ACR) για το πότε πρέπει να γίνει μια αρθροπλαστική

2023-10-28

To ACR (American College of Rheumatology ) και το American Association of Hip and Knee Surgeons δημοσίευσαν οδηγίες για το πότε είναι κατάλληλη μια αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) ή σοβαρού βαθμού οστεονέκρωση: 

  • όταν η συντηρητική αγωγή έχει αποτύχει
  • η ΟΑ πρέπει να χαρακτηρίζεται συμπωματική ΚΑΙ ακτινογραφικά μετρίου ως σοβαρού βαθμού (δεν υπάρχει λόγος για επέμβαση σε ασθενείς με ακτινογραφική ΟΑ ΧΩΡΙΣ συμπτώματα) 
  • η παχυσαρκία δεν αποτελεί αντένδειξη, όμως υπάρχει ισχυρή σύσταση για απώλεια βάρους (κίνδυνος επιπλοκών) 
  • σε ΣΔ, απαιτείται αναβολή επέμβασης μέχρι να ρυθμιστεί σωστά 
  • σε εξάρτηση απο τη νικοτίνη, συνιστάται αναβολή της επέμβαση μέχρι διακοπής ή έστω μείωσης χρήσης 

Hannon, C.P., et al . 2023 American College of Rheumatology and American Association of Hip and Knee Surgeons Clinical Practice Guideline for the Optimal Timing of Elective Hip or Knee Arthroplasty for Patients With Symptomatic Moderate-to-Severe Osteoarthritis or Advanced Symptomatic Osteonecrosis With Secondary Arthritis for Whom Nonoperative Therapy Is Ineffective. Arthritis Care Res, 75: 2227-2238. https://doi.org/10.1002/acr.25175

First published: 25 September 2023