Τι πρέπει να ξέρω για τους JAK-αναστολείς

2021-03-14

Πρόκειται για μια νέα κατηγορία φαρμάκων, η πιο σύγχρονη (άρα και λιγότερο μακροχρόνια γνωστή) θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών Ρευματικών νοσημάτων, κυρίως της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας αλλά και της Ψωριασικής αρθρίτιδας ή της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας. Μερικά εκ των οποίων χρησιμοποιούνται επίσης και σε άλλα φλεγμονώδη νοσήματα όπως η ελκώδη κολίτιδα. Αφορά κυρίως τα tofacitinib (Xeljanz 5 mg x2), baricitinib (Olumiant 4 ή 2 mg/ημ), upadacitinib (Rinvoq 15 mg/ημ) και Filgotinib (Jyseleca 200mg/ημ)

Ο μηχανισμός δράσης περιλαμβάνει αναστολή ενεργοποίησης ενδοκυττάριων φλεγμονωδών μηχανισμών και αναστολή έτσι της παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών & ιντερφερονών (μεσολαβητές φλεγμονής, δηλαδή πόνου και αρθρίτιδας)

Διακρίνονται από την προηγούμενη γενιά θεραπευτικών επιλογών (βιολογικοί παράγοντες) στο γεγονός ότι χορηγούνται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ αλλά από του στόματος, σε αντίθεση με τους βιολογικούς, που χορηγούνται παρεντερικά (υποδορίως ή ενδοφλέβια, αλλά όχι σε καθημερινή βάση). Χαρακτηρίζονται από ταχεία έναρξη δράσης, ενώ τα περισσότερα φαίνεται να είναι ΛΙΓΟ πιο αποτελεσματικά από τους βιολογικούς παράγοντες. θεωρητικά ίσως να χαρακτηρίζονται και από μια πιο μακροχρόνια διάρκεια δράσης, λόγω απουσίας εξουδετερωτικών αντισωμάτων (χαρακτηριστικό των βιολογικών)

Απαιτείται γενικός και ειδικός έλεγχος πριν την συνταγογράφηση τους, όπως mantoux (ή/και INGRA), ηπατίτιδες κα

Είναι ασφαλή φάρμακα, όπως όμως όλα τα αντιρρευματικά φάρμακα (ανοσοτροποποιητικά) ενδεχομένως να σχετίζονται με μικρό κίνδυνο ανάπτυξης κάποιων λοιμώξεων (ανώτερο αναπνευστικό). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται σε άτομα με ιστορικό έρπητα ζωστήρα ή θρομβώσεων. Όπως όλα τα αντιρρευματικά φάρμακα χρειάζονται περιοδική παρακολούθηση (αιματοκρίτης, λευκά, ηπατικά ένζυμα, λιπίδια κα). Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για κύηση, άρα υπάρχει αντένδειξη

Ανήκουν στην κατηγορία των στοχευμένων θεραπειών, άρα 2ης θεραπευτικής επιλογής, και έτσι προτείνονται σε αποτυχία θερ. επιλογών 1ης γραμμής, όπως η μεθοτρεξάτη. Ανήκουν στα φάρμακα υψηλού κόστους και χορηγούνται μόνο από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ


ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ 

Και ο βιολογικός παράγοντας είναι ...

Τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς υπό μεθοτρεξάτη

Τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς υπό κορτιζόνη