Έναρξη αγωγής οστεοπόρωσης μετά από πρόσφατο κάταγμα ?

2023-04-14

Η παρουσία ενός κατάγματος χαμηλής βίας μετά τα 50 έτη αποτελεί από μόνο του ΕΝΔΕΙΞΗ για ΑΜΕΣΗ έναρξη αγωγής για οστεοπόρωση, ανεξαρτήτως οστικής πυκνότητας (BMD, Dexa), αν και τις περισσότερες φορές οστεοπενίας, η εφαρμογή FRAX θα επιβεβαιώσει την στρατηγική αυτή.

Τα διφωσφονικά είναι μέρος της αρχικής θεραπευτικής προσέγγισης (1), αναστέλλουν την οστεοκλαστική λειτουργία και επηρεάζουν έτσι τον οστικό μεταβολισμό (bone remodeling), άρα ενδεχομένως (?) και την επούλωση του πρόσφατου κατάγματος.

Αν και τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι αντιφατικά, μια πρόσφατη αναδρομική μεγάλη μελέτη (5/4/23) έδειξε οτι η άμεση χορήγηση διφωσφονικών ΔΕΝ σχετίζεται με διαταραχές επανένωσης του οστού (nonunion) (2).

Η μελέτη έδειξε 9% nonunion περιπτώσεις ενώ άμεση η χορήγηση διφωσφονικών δεν επηρέασε το αποτέλεσμα (11%)

1. Qaseem A, Hicks LA, Etxeandia-Ikobaltzeta I, Shamliyan T, Cooney TG; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians; Cross JT Jr, Fitterman N, Lin JS, Maroto M, Obley AJ, Tice JA, Tufte JE. Pharmacologic Treatment of Primary Osteoporosis or Low Bone Mass to Prevent Fractures in Adults: A Living Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023 Feb;176(2):224-238. doi: 10.7326/M22-1034. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36592456.

2. Thorne TJ et al. No increased risk of nonunion with bisphosphonate use in a Medicare claims cohort following operatively treated long-bone fractures. J Bone Joint Surg Am 2023 Apr 5; 105:549.