Βιολογικός σε ΡΑ μετά από καρκίνο ...ΤΕΛΙΚΟ !

2021-09-30

Πρόκειται για ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (24 μελέτες) σχετικά με την χορήγηση βιολογικού παράγοντα σε ασθενείς με ΡΑ και ιστορικού καρκίνου

όπου φάνηκε ότι, σε σχέση με ασθενείς με ΡΑ & ιστορικό καρκίνου χωρίς έκθεση σε βιολογικό, ΔΕΝ υπάρχει αύξηση κινδύνου για νέο ή υποτροπή παλιού καρκίνου ΕΚΤΟΣ απο περιπτώσεις ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, μεταξύ των οποίων και το μελάνωμα 

Wetzman, A., Lukas, C., Gaujoux-Viala, C., Mamtani, R., Barnetche, T., Combe, B., Morel, J. and Szafors, P. (2021), Risk of cancer after initiation of targeted therapies in patients with rheumatoid arthritis and a prior cancer: systematic review with meta-analysis. Arthritis Care & Research. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/acr.24784

Ρευματικά νοσήματα & καρκίνος