Ρευματικά νοσήματα & καρκίνος

2021-02-04

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ καρκίνου και ρευματικών νοσημάτων. Πιθανώς η χρόνια φλεγμονή να πυροδοτεί νεοπλασία , χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι πάντα μεγάλος.

Κάποια ρευματικά νοσήματα και κυρίως η δερματομυοσίτιδα (Ca μαστού, ωοθηκών κα) και η πολυμυοσίτιδα και ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ο ΣΕΛ (λέμφωμα, 1), η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, λέμφωμα, δερματικοί καρκίνοι 2,3), το συστ. σκληρόδερμα (καρκίνος πνεύμονα, 5) και το Σύνδρομο Sjogren (non-Hodgkin's λέμφωμα, 4) σχετίζονται με κάποιους τύπου καρκίνου. 

Επιπρόσθετα, κάποιες ρευματολογικές θεραπευτικές επιλογές (πχ κυκλοφωσφαμίδη) επίσης σπάνια σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 

Τέλος, κάποιες αντι-νεοπλασματικές  θεραπείες (Checkpoint Inhibitors) είναι σε θέση να επάγουν αυτοάνοσα ρευματικά συμπτώματα (αρθραλγίες, μυαλγίες) ή νοσήματα (ΡΑ, πολυμυαλγία, ΣΕΛ, 6).

1. Bernatsky, S., Boivin, J.F., Joseph, L., et al. (2005). An international cohort study of cancer in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum, 52, 1481-1490.

2. Asking, J. et al. (2005). Ann Rheum Dis, 64, 1421-1426.

3. Parikh-Patel, A., White, R.H., Allen, M., et al. (2019). Risk of cancer among rheumatoid arthritis patients in California. Cancer Causes Control, 20, 1001-1010.

4. Zintzaras, E., Voulgarelis, M. & Moutsopoulos, H.M. (2005). The risk of lymphoma development in autoimmune diseases, a meta-analysis. Arch Intern Med, 165, 2337-2344

5. Derk, C.T., Rasheed, M., Artlett, C.M., et al. (2006). A cohort study of cancer incidence in systemic sclerosis. J Rheumatol, 33, 1113-1116

6. Gediz F, Kobak S. Immune Checkpoint Inhibitors-related Rheumatic Diseases: What Rheumatologist Should Know? Curr Rheumatol Rev. 2019;15(3):201-208. doi: 10.2174/1573397115666190119094736. PMID: 30659547.