Θεραπευτικές επιλογές στην Ινομυαλγία (ανασκόπηση)

2022-10-18

Στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό (JAMA) δημοσιεύθηκε πρόσφατα (6/22) μια συγκριτική μελέτη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (36 μελέτες, 11 930 ασθενείς) σχετικά με την αμιτριπτυλίνη (off-label ) και τα υπόλοιπα εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα (pregabalin, duloxetine, milnacipran) για την ινομυαλγία. Η χορήγηση: 

  • duloxetine στα 120 mg (60 x2) σχετίστηκε με την καλύτερη αποτελεσματικότητα σε θέματα πόνου και κατάθλιψης 
  • amitriptyline σχετίστηκε με την καλύτερη αποτελεσματικότητα σε θέματα ύπνου, κόπωσης και ποιότητας ζωής 

η καλύτερη ανοχή στο φάρμακο φάνηκε με την amitriptyline

Farag HM, Yunusa I, Goswami H, Sultan I, Doucette JA, Eguale T. Comparison of Amitriptyline and US Food and Drug Administration-Approved Treatments for Fibromyalgia: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 May 2;5(5):e2212939. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.12939. PMID: 35587348; PMCID: PMC9121190.

και το καλύτερο φάρμακο στην Ινομυαλγία είναι ...

Ινομυαλγία & άσκηση