Ρευματολογικά φάρμακα στη COVID19...ΣΗΜΕΡΑ

2021-01-24

Τους πρώτους μήνες της πανδημίας, πολλά "ρευματολογικά" φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα ασθενών με COVID19, κυρίως σε σοβαρές περιπτώσεις («cytokine storm»). 

Ένα περίπου χρόνο αργότερα, μετά από αρκετές σχετικές μελέτες και με βάση το θερ. πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: 

  • η κολχικίνη (προφύλαξη κρίσεων ουρικής αρθρίτιδας, CPPD, Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό, νόσο Behcet) σε δόση 0,5 mg x2 αρχικά και στη συνέχεια 0,5 mg x1, εγκρίθηκε για την αντιμετώπιση εξω-νοσοκομειακών ασθενών, με βάση πρόσφατη (22/1/21) ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της  μελέτης COLCORONA ( 4159 ασθενείς με διαπιστωμένη COVID19) 
  • η χορήγηση Dexamethasone (κορτιζόνη) συνιστάται, 6 mg PO or IV άπαξ ημερησίως για 10 ημέρες (με ή χωρίς Remdesivir, ανάλογα με τις ανάγκες για χορήγηση Ο2)
  •  η υδροξυχλωροκίνη (Plaqeunil, ΣΕΛ ) πλέον δεν συνιστάται 
  • Anakinra (αναστολέας IL-1/ Ρευματοειδής αρθρίτιδα): φαίνεται να έχει κάποιες ευεργετικές δράσεις (μείωση θνητότητας, μείωσης ανάγκης για μηχανική υποστήριξη αναπνοής)  
  • Tocilizumab (αντι-IL-6 /Ρευματοειδής αρθρίτιδα, GCA): οι περισσότερες μελέτες δεν έδειξαν κάποια ουσιαστική ευεργετική δράση 
  • Baricitinib ναστολέας JAK/ Ρευματοειδής αρθρίτιδα): έχει λάβει επείγουσα έγκριση από τον FDA , σε συνδυασμό με remdecivir, για νοσηλευόμενους ασθενείς με ανάγκη οξυγονοθεραπείας ή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής