Ρευματικά νοσήματα & φάρμακα και απόκριση στα COVID19 εμβόλια

2021-09-22

Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για ασθενείς με ανοσο-επαγόμενα φλεγμονώδη νοσήματα (immune mediated inflammatory diseases) έδειξε :

  • απαιτούνται 2 δόσεις mRNA εμβολίων για καλύτερη ορομετατροπή 
  • Η πιθανότητα ορομετρατροπής είναι μικρότερη σε ασθενείς με ανοσο-επαγόμενα φλεγμονώδη νοσήματα σε σχ΄΄εση με τον υγιή πληθυσμό  (0.05, 0.02-0.13, I2 = 21%)
  • Η ορομετατροπή σε ασθενείς με ΦΝΕ, axSpA, ή ΣΕΛ ήταν καλύτερη σε σχέση με ασθενείς με ΡΑ ή αγγειίτιδα 
  • η ορομετατροπή ήταν εξαιρετική σε ασθενείς υπό TNFi, anti-integrin (vedolizumab), anti-IL 17 (secukinumab), anti-IL6 (Tocilizumab) και anti-IL12/23 (Ustekinumab)
  • Αντίθετα ήταν μειωμένη (<70%) σε ασθενείς υπο anti-CD20 (Rituximab) ή anti-cytotoxic T lymphocyte associated antigen (CTLA-4/Abatacept) και ικανοποιητική (70-90%) σε ασθενείς υπό steroids, hydroxychloroquine, JAK inhibitors, mycophenolate mofetil, leflunomide

Anuraag Jena, Shubhra Mishra, Parakkal Deepak, Praveen Kumar-M, Aman Sharma, Yusuf I. Patel, Nicholas A. Kennedy, Alfred H.J. Kim, Vishal Sharma, Shaji Sebastian, Response to SARS-CoV-2 vaccination in immune mediated inflammatory diseases: Systematic review and meta-analysis Autoimmunity Reviews, 2021


To J&J υπολείπεται σε σχέση με τα mRNA στους ρευματοπαθείς

Ρευματικά φάρμακα με χειρότερη έκβαση COVID19 (COVID-19 Global Rheumatology Alliance)