Ρευματικά φάρμακα με χειρότερη έκβαση COVID19

2021-07-26

Μετά από ανάλυση δεδομένων από το COVID-19 Global Rheumatology Alliance με 2.869 ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, σε σχέση με έκθεση σε TNFi, οι ασθενείς υπο Rituximab (4πλάσιος κίνδυνος)* ή JAK αναστολέα (2πλάσιος κίνδυνος**) είχαν αυξημένη πιθανότητα για χειρότερη έκβαση της νόσου COVID19 

(Προφανώς οι ασθενείς αυτοί χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής) 

Sparks JA, Wallace ZS, Seet AM, et alAssociations of baseline use of biologic or targeted synthetic DMARDs with COVID-19 severity in rheumatoid arthritis: Results from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician registryAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 28 May 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220418

*OR 4.15, 95% CI 3.16 to 5.44

**OR 2.06, 95% CI 1.60 to 2.65

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι 2 JAK αναστολείς έχουν ευεργετική δράση στη νόσο COVID19 (σοβαρής μορφής) σε ασθενείς ΧΩΡΙΣ ρευματικά νοσήματα