Τα ΠΙΟ πρόσφατα διαγνωστικά κριτήρια για το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

2021-09-05

Bateman L, Bested AC, Bonilla HF, Chheda BV, Chu L, Curtin JM, Dempsey TT, Dimmock ME, Dowell TG, Felsenstein D, Kaufman DL, Klimas NG, Komaroff AL, Lapp CW, Levine SM, Montoya JG, Natelson BH, Peterson DL, Podell RN, Rey IR, Ruhoy IS, Vera-Nunez MA, Yellman BP. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Essentials of Diagnosis and Management. Mayo Clin Proc. 2021 Aug 23:S0025-6196(21)00513-9. doi: 10.1016/j.mayocp.2021.07.004. Epub ahead of print. PMID: 34454716. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης ή Ινομυαλγία