Διαταραχές ύπνου και χρόνιος πόνος (ανασκόπηση)

2023-09-06

Πρόκειται για ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (20 μελέτες,  208 190 ασθενείς) όπου φάνηκαν ισχυρά δεδομένα σχετικά με την αμφίδρομη σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και εμφάνισης ή παραμονής χρόνιου μυοσκελετικού πόνου 

Άτομα με διαταραχές ύπνου ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο (80%) για επίπτωση (ανάπτυξη ) (odds ratio [OR] = 1.79; 95% CI: 1.55, 2.08; I2 = 84.7%; P < 0.001) αλλά και παραμονή (2πλάσιος κίνδυνος) χρόνιου μυοσκελετικού πόνου(OR = 2.04; 95% CI: 1.42, 2.94; I2 = 88.5%; P < 0.005), σε σχέση με άτομα χωρίς διαταραχές ύπνου  

Αλλά και αντίθετα, άτομα με χρόνιο πόνο είχαν 2πλάσιο κίνδυνο για ανάπτυξη διαταραχών ύπνου (OR = 2.02; 95% CI: 1.62, 2.53; I2 = 90.0%; P < 0.001)

Mayara Santos and others, The bidirectional association between chronic musculoskeletal pain and sleep-related problems: a systematic review and meta-analysis, Rheumatology, Volume 62, Issue 9, September 2023, Pages 2951–2962, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kead190

Χρόνιος πόνος σε ρευματοπαθή ασθενή