Ρευματικά νοσήματα & ψυχική υγεία

2021-10-10

H Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι η πιο συχνή μορφή αυτοάνοσης φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αν και σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών είναι δυνατό να επιτευχθεί ύφεση, προβλήματα ψυχικής υγείας ίσως επιμείνουν, αποτελώντας ουσιαστικά μια μορφή συνοσηρότητας.

  • Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι 2 φορές πιο συχνή στην ΡΑ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (17% έχει μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, κατάθλιψη: 13-42%, υποκλινική μορφή μέχρι και 48%), κυρίως σε ηλικίες < 45 ετών, κάτι που επιδεινώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. 
  • Ο μηχανισμός ανάπτυξης είναι αμφίδρομος. Η χρόνια φλεγμονή επηρεάζει την φυσιολογική απόκριση στο στρες, η οποία με τη σειρά της επιδεινώνει την πορεία της ΡΑ αλλά και την συμμόρφωση στην αγωγή. 
  • Ο πόνος είναι ένα εύρημα ενεργότητας του νοσήματος, συχνά όμως συνυπάρχει και μη-φλεγμονώδης πόνος, συχνά σε έδαφος άγχους, κατάθλιψης , διαταραχών ύπνου, κόπωσης, ευρήματα παρουσίας 2θους ινομυαλγίας. 
  • Αγχώδης διαταραχή φαίνεται να διαπιστώνεται σε ποσοστό 16% ασθενών με ΡΑ. 
  • Υπόψη ότι θεραπευτικές επιλογές όπως η κορτιζόνη είναι δυνατό επίσης να επηρεάσουν αρνητικά διάθεση, ύπνο ή γενικά την ψυχική σφαίρα. Σε πολλά συστήματα υγείας (NICE), οι οδηγίες για την αντιμετώπιση του νοσήματος περιλαμβάνουν και εκτίμηση και αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας.

Στον ΣΕΛ η κατάσταση είναι πιο σοβαρή αφού, διαταραχές ψυχικής σφαίρας δεν αποτελούν απλά συνοσηρότητα ή αποτέλεσμα αλλά ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ μέρος του ίδιου του νοσήματος (νευροψυχιατρικός λύκος: 9.5 φορές αυξημένος κίνδυνος για νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις πχ ψύχωση, γνωστική δυσλειτουργία κα)

Lwin MN, Serhal L, Holroyd C, Edwards CJ. Rheumatoid Arthritis: The Impact of Mental Health on Disease: A Narrative Review. Rheumatol Ther. 2020;7(3):457-471. doi:10.1007/s40744-020-00217-4

van 't Land H, Verdurmen J, Ten Have M, van Dorsselaer S, Beekman A, de Graaf R. The association between arthritis and psychiatric disorders; results from a longitudinal population-based study.J Psychosom Res. 2010;68(2):187-193

Lok EYC, Mok CC, Cheng CW, Cheung EFC. Prevalence and determinants of psychiatric disorders in patients with rheumatoid arthritis. Psychosomatics. 2010;51(4):338-338.e8.