Ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο για το "ουρικό" ?

2022-03-09

'Η αλλιώς, Allopurinol vs. Febuxostat , μέρος ΙΙΙ

Πρόκειται για τα 2 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην υπερ-ουριχαιμία, με το 1ο να είναι πιο παλιό και το 2ο πολύ πιο ακριβό 

H μάχη ξεκίνησε το 2018, όταν σε μια συγκριτική μελέτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, η θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας αλλά και καρδιαγγειακής αιτιολογίας ήταν μεγαλύτερη με Febuxostat σε σχέση με την αλλοπουρινόλη (1) (μέρος 1ο)

Ο 2ος γύρος ήρθε 2 χρόνια μετά στο Lancet, όπου εκτιμήθηκε ο καρδιαγγειακός κίνδυνος των 2 φαρμάκων σε ασθενείς με υπερ-ουριχαιμία και 1 παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου (ΟΧΙ νόσο) και φάνηκε ότι τα φάρμακα είναι παρόμοια σχετικά με την έκβαση αυτή, ΑΝ ΚΑΙ διακοπή αγωγής διαπιστώθηκε σε διπλάσιο (32 Vs 16 %) ποσοστό στους ασθενείς υπο Febuxostat (2) (μέρος 2ο) 

Η 3η "μάχη" δόθηκε ΠΟΛΥ πρόσφατα, πάλι στο NEJM, όπου πλέον εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα των 2 φαρμάκων και φάνηκε μεγαλύτερος αριθμός κρίσεων ουρικής αρθρίτιδας σε ασθενείς με Febuxostat (44% vs 37%), ενώ επιθυμητά επίπεδα ουρικού επιτεύχθηκαν σε παρόμοιο ποσοστό (3) 

Με βάση θέματα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και τιμής, "νικητής" είναι ...

(αυτό που ξεκάθαρα προτείνουν ως 1η επιλογή ΟΛΕΣ οι διεθνείς Οδηγίες- Συστάσεις)


(1) White WB, Saag KG, Becker MA, Borer JS, Gorelick PB, Whelton A, Hunt B, Castillo M, Gunawardhana L; CARES Investigators. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. N Engl J Med. 2018 Mar 29;378(13):1200-1210. doi: 10.1056/NEJMoa1710895. Epub 2018 Mar 12. PMID: 29527974

(2) Mackenzie IS, Ford I, Nuki G, Hallas J, Hawkey CJ, Webster J, Ralston SH, Walters M, Robertson M, De Caterina R, Findlay E, Perez-Ruiz F, McMurray JJV, MacDonald TM; FAST Study Group. Long-term cardiovascular safety of febuxostat compared with allopurinol in patients with gout (FAST): a multicentre, prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2020 Nov 28;396(10264):1745-1757. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32234-0. Epub 2020 Nov 9. PMID: 33181081.

(3) O'Dell JR et al. Comparative effectiveness of allopurinol and febuxostat in gout management. NEJM Evidence 2022 Feb 3; [e-pub].