Παχυσαρκία & θερ. απόκριση στην Αγκυλοποιητική

2021-05-07

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (6 μελέτες/ 1.333 ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (axSpA)) φάνηκε ότι η παρουσία παχυσαρκίας σχετίζεται αρνητικά με τη θεραπευτική απόκριση σε αντι-TNFα θεραπεία 

Zurita Prada, P.A., Urrego Laurín, C.L., Guillén Astete, C.A. et al. Influence of smoking and obesity on treatment response in patients with axial spondyloarthritis: a systematic literature review. Clin Rheumatol 40, 1673-1686 (2021). https://doi.org/10.1007/s10067-020-05319-6


Σχετικά άρθρα

Μη ακτινογραφική axSpA & αποτυχία στη θεραπεία