Μη ακτινογραφική axSpA και θεραπεία

2021-05-03

Μια υποκατηγορία της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας (ax-SpA) είναι η ΜΗ-ακτινογραφική μορφή (Non-radiographic axial spondyloarthritis / nr-ax-SpA), όπου ΔΕΝ υπάρχουν ευρήματα (τουλάχιστον ακόμη) στην ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ.  

Ακόμη και μεταξύ ρευματολόγων φαίνεται να μην είναι πλήρως ξεκάθαρη η διάσταση αυτής της μορφής. Πολλοί την την ονομάζουν Μη-ακτινολογική, κάτι που δεν είναι δόκιμο, διότι ο ορισμός αυτός υπονοεί πλήρη απουσία ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ευρημάτων, ενώ οι ασθενείς αυτοί σε μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως να έχουν θετικά ευρήματα στην MRI ιερολαγονίων


Αρκετές μελέτες μάλιστα, όπως και η συγκεκριμένη (1), έχουν δείξει οτι ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσει κανείς αγωγή με βιολογικό στη μορφή αυτή (δεν θα υπάρξει βελτίωση) αν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες φλεγμονής, δηλαδή : 

α)  θετική MRI ιερολαγονίων (με βάση ειδικά κριτήρια / κάθε ιερολαγονίτιδα δε σημαίνει υποχρεωτικά οτι είναι και φλεγμονώδης ή ότι ανήκει στην ax-SpA/ διαβρώσεις & λιπώδεις βλάβες είναι οι ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΕΣ) , ή τουλάχιστον 

β) αυξημένα επίπεδα CRP   

(1) Rusman, T., van der Weijden, M.A.C., Nurmohamed, M.T., Landewé, R.B.M., de Winter, J.J.H., Boden, B.J.H., Bet, P.M., van der Bijl, C.M.A., van der Laken, C. and van der Horst‐Bruinsma, I.E. (2021), Is Treatment in Patients With Suspected Nonradiographic Axial Spondyloarthritis Effective? Six‐Month Results of a Placebo‐Controlled Trial. Arthritis Rheumatol, 73: 806-815. https://doi.org/10.1002/art.41607