Οδηγίες ACR για εμβόλια-COVID19 (version 4)

2021-08-20

Στις 19/8/21 το ACR επικαιροποίησε (είναι η 4η έκδοση σε 6 μήνες) τις κλινικές οδηγίες σχετικά με τα εμβόλια έναντι COVID19 σε ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. 


Οι νέες συστάσεις αφορούν :

  • την προτίμηση σε mRNA εμβόλια (σε σχέση με το μονοδοσικό  J&J εμβόλιο)
  • τη χορήγηση συμπληρωματικής ( supplemental) / ενισχυτικής δόσης ('booster'): 28 ημέρες μετά την συμπλήρωση των 2 δόσεων, ΣΕ ΚΑΘΕ ασθενή υπο ανοσοτροποποιητική θεραπεία 
  • το χειρισμό (προσωρινή διακοπή) κάποιων ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων πχ αναστολείς καλσινευρίνης (πχ κυκλοσπορίνη: διακοπή για 1 εβδ μετά το εμβόλιο) 
  • τη χρήση εγκεκριμένων από το FDA μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ασθενών ΜΕΤΑ από έκθεση ( casirivimab and imdevimab (REGEN-COV)