Κύηση σε ασθενείς με Σ. Sjogren

2023-05-23

Σύμφωνα πρόσφατη μελέτη βασισμένη σε μια μεγάλη προοπτικά (είναι η 1η τέτοια μελέτη) παρακολουθούμενη ομάδα ασθενών με 1θες Σ. Sjogren και 106 κυήσεις, φάνηκε οτι οι ασθενείς αυτοί έχουν ΠΟΛΥ καλή πρόγνωση σχετικά με την κύηση, τόσο σε θέματα μητέρας όσο και νεογνού. Πιο συγκεκριμένα:

  • 13% των ασθενών εμφάνισαν έξαρση 
  • ανεπιθύμητες εκβάσεις φάνηκαν μόνο στο 7% (κυρίως σε ασθενείς με αντι-φωσφολιπιδικά αντισώματα ή anti-RNP) 
  • οι ανεπιθύμητες αυτές εκβάσεις ΔΕΝ ήταν πιο συχνές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 

Pregnancy outcomes in women with primary Sjögren's syndrome: an analysis of data from the multicentre, prospective, GR2 study. Grégoire Martin de Frémont, et al. Lancet Rheumatology. VOLUME 5, ISSUE 6, E330-E340, JUNE 2023