Κύηση σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδ. (axSpA)

2023-02-07

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Σουηδικό αρχείο, 1/23) φαίνεται μια ενθαρρυντική τάση σχετικά με τις εκβάσεις κύησης σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (axSpA), κυρίως ΜΕ την χορήγηση βιολογικών παραγόντων

  • Αν και φάνηκε μικρού βαθμού αυξημένος κίνδυνος για προωρότητα (preterm birth (risk ratio 1·43, 95% CI 1·13-1·80), προεκλαμψία (1·44, 1·08-1·92), καισαρική (1·59, 1·37-1·84), ή σοβαρή λοίμωξη νεογνού (1·29, 1·05-1·59) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό
  • Ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να μειώνεται σταδιακά στην πάροδο του χρόνου, την ίδια στιγμή που φαίνεται σταδιακή αύξηση της χορήγησης βιολογικών ΚΑΤΑ τη διάρκεια της κύησης 

Temporal trends in adverse pregnancy outcomes in axial spondyloarthritis in Sweden: a cohort study, Matilda Morin, Thomas Frisell, Olof Stephansson, Karin Hellgren, The Lancet Rheumatology, Published: January 30, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00001-2,


Η αποτελεσματικότητα & ασφάλεια των βιολογικών στην Αγκυλοποιητική (ανασκόπηση)