Η αποτελεσματικότητα & ασφάλεια των βιολογικών στην Αγκυλοποιητική (ανασκόπηση)

2022-12-09

Με σκοπό να επικαιροποιηθούν οι συστάσεις των ASAS-EULAR για την αντιμετώπιση της axSpA (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα) δημοσιεύθηκε στις 21/10/22 μια ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (148 μελέτες) σχετικά με την δράση των βιολογικών φαρμάκων:

  • Τεκμηριώθηκε η αποτελεσματικότητα διαφόρων TNFi (golimumab και certolizumab), TNFi βιο-ομοειδών, όπως και IL-17i (για ακτινογραφική και μη-axSpA , με ή χωρίς αποτυχία TNFi) 
  • Ανάλογη αποτελεσματικότητα ΔΕΝ φάνηκε με αναστολείς IL-23 ή IL-12/23  (Risankizumab /ustekinumab)
  • Η προοδευτική μείωση δόσης των TNFi ΔΕΝ φάνηκε να ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ της κλασσικής μορφής χορήγησης (σε ασθενείς σε ύφεση) 
  • Τα Secukinumab και etanercept φάνηκε να σχετίζονται πιο συχνά με ραγοειδίτιδα σε σχέση με μονοκλωνικά TNFα αντισώματα 

Webers C, Ortolan A, Sepriano A, et alEfficacy and safety of biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2022 update of the ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritisAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 21 October 2022. doi: 10.1136/ard-2022-223298