Κατάθλιψη στις Σπονδυλαρθρίτιτιδες

2023-06-06

Στις σπονδυλαρθρίτιδες (SpA) περιλαμβάνονται κυρίως 3 νοσήματα (ΑΣ, ΨΑ, περιφερική SpA). Συχνά συνοδεύονται και από άλλες καταστάσεις όπως φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου ή διαταραχές ψυχικής υγείας (η κατάθλιψη είναι πιο συχνή στα νοσήματα αυτά από ότι στο γενικό πληθυσμό) (1)  

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ασθενείς με SpA που ξεκίνησαν αγωγή (ΜΣΑΦ ή csDMARDs ή TNFi) και είχαν καταθλιπτική συμπτωματολογία, η κατάθλιψη βελτιώθηκε σημαντικά, και αυτό φάνηκε κυρίως σε ασθενείς που έλαβαν TNFi (παράλληλα με την βελτίωση και στην ενεργότητα της νόσου) (2)

(1) Zhao S, Thong D, Miller N, Duffield SJ et al. The prevalence of depression in axial spondyloarthritis and its association with disease activity: a systematic review and meta-analysis.Arthritis Res Ther 2018;20:140

(2) Webers C, Kiltz U, Braun J, van der Heijde D, Boonen A. The effect of anti-inflammatory treatment on depressive symptoms in spondyloarthritis: does the type of drug matter? Rheumatology, Volume 62, Issue 6, June 2023, Pages 2139–2146, doi: 10.1093/rheumatology/keac580.

Ερώτημα : ή τα φάρμακα θεραπεύουν και την κατάθλιψη στις SpA ή η κατάθλιψη ήταν απλά το αποτέλεσμα της ενεργότητας νόσου ? Η΄....και τα 2 ? 

Μένει να αποδειχθεί ....

Μέχρι τότε, το εύρημα είναι ΠΟΛΥ ελπιδοφόρο