Καρδιαγγειακός κίνδυνος στα αυτοάνοσα νοσήματα

2022-08-29

Μελέτη, πρόσφατα δημοσιευμένη (27/8/22), στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό THE LANCET, όπου έγινε σύγκριση καρδιαγγειακού συμβάματος σε άτομα με ή χωρίς αυτοάνοσο νόσημα:

  • σε διάρκεια παρακολούθησης 6 ετών, 15,3% των ατόμων με αυτοάνοσο νόσημα και 11,0% χωρίς, ανέπτυξαν κάποιο επεισόδιο καρδιαγγειακής νόσου (πχ έμφραγμα ή εγκεφαλικό), που σημαίνει περίπου 50% αυξημένο κίνδυνο σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (hazard ratio [HR] 1·56 [95% CI 1·52-1·59])
  • ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος σε ασθενείς με περισσότερα αυτοάνοσα (πχ σε 3 αυτοάνοσα, το HR ήταν 3·79 [3·36-4·27])
  • από τα αυτοάνοσα νοσήματα, το μεγαλύτερο κίνδυνο είχαν κατά σειρά: συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) (3·59 [2·81-4·59]), Addison's disease (2·83 [1·96-4·09]), ΣΕΛ (2·82 [2·38-3·33]), και διαβήτης τύπου 1  (2·36 [2·21-2·52])

Autoimmune diseases and cardiovascular risk: a population-based study on 19 autoimmune diseases and 12 cardiovascular diseases in 22 million individuals in the UK. Nathalie Conrad, et al. THE LANCET. Published:August 27, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01349-6

Καρδιαγγειακός κίνδυνος & ρευματικά νοσήματα