Καρδιαγγειακός κίνδυνος & ρευματικά νοσήματα

2019-06-26

Οι ασθενείς με φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα (πχ Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Λύκος κα) βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακό συμβάν (έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδ. ανεπάρκεια , περιφερική αρτηριακή νόσο) σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό (διπλάσιος κίνδυνος για έμφραγμα στην ΡΑ). Ο κίνδυνος αυτός προσομοιάζει τον κίνδυνο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (1).

Η αιτιολογία για τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι ποικίλη, κυρίως όμως οφείλεται στην χρόνια φλεγμονή και στην επικείμενη βλάβη των αγγείων.

 Οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τον κίνδυνο αυτό  και να έχουν εξαιρετικά ρυθμισμένους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως την αρτ πίεση, το σάκχαρο ή το λιπιδαιμικό προφίλ τους, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάπνισμα και σωματικό βάρος  (2) 

1.  van Halm VP, Peters MJL, Voskuyl AE, et al. Rheumatoid arthritis versus diabetes as a risk factor for cardiovascular disease: a cross-sectional study, the CARRE Investigation. Ann Rheum Dis 2009;68:1395-400.

2. Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, et al EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:17-28.