Κακοί προγνωστικοί παράγοντες στην αρθροπλαστική

2019-08-21

Μετά από ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (21 μελέτες) φάνηκε ότι αυτοί οι ασθενείς είναι πιθανό να ΜΗΝ έχουν καλή κλινική πορεία μετά από αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου : 

  • γυναικείο φύλο
  • υψηλός δείκτης μάζας σώματος (αυξημένο σωμ βάρος
  • χαμηλό πνευματικό επίπεδο 
  • υψηλός αριθμός επώδυνων σημείων 
  • υψηλός προ-εγχειρητικός πόνος 
  • χαμηλή προ-εγχειρητική λειτουργικότητα  

Wieczorek, M. , Rotonda, C. , Guillemin, F. and Rat, A. (2019), What have we learned about the course of clinical outcomes after total knee or hip arthroplasty?. Arthritis Care Res. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/acr.24045. First published: 17 August 2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο διαρκούν οι αρθροπλαστικές ?