Κακοί προγνωστικοί παράγοντες στην αρθροπλαστική

Μετά από ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (21 μελέτες) φάνηκε ότι αυτοί οι ασθενείς είναι πιθανό να ΜΗΝ έχουν καλή κλινική πορεία μετά από αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου : 

  • γυναικείο φύλο
  • υψηλός δείκτης μάζας σώματος (αυξημένο σωμ βάρος
  • χαμηλό πνευματικό επίπεδο 
  • υψηλός αριθμός επώδυνων σημείων 
  • υψηλός προ-εγχειρητικός πόνος 
  • χαμηλή προ-εγχειρητική λειτουργικότητα  

Wieczorek, M. , Rotonda, C. , Guillemin, F. and Rat, A. (2019), What have we learned about the course of clinical outcomes after total knee or hip arthroplasty?. Arthritis Care Res. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/acr.24045. First published: 17 August 2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο διαρκούν οι αρθροπλαστικές ?