Πόσο "διαρκούν" οι αρθροπλαστικές ?

2019-03-12

Σύμφωνα με έγκριτα επιστημονικά δεδομένα (συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας), 25 έτη θα διαρκέσει μια 

  • αρθροπλαστική ισχίου στο 58% των ασθενών και 
  • μια αρθροπλαστική γονάτου στο 82% των ασθενών 

(1) How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up . Jonathan T Evans et al. The Lancet Volume 393, Issu10172, 16-22 February 2019, Pages 647-654

(2) How long does a knee replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Jonathan T Evans et al The Lancet Volume 393, Issue 10172, 16-22 February 2019, Pages 655-663