Και το καλύτερο φάρμακο για την οστεοαρθρίτιδα είναι ...

2021-09-07

ΜΑΛΛΟΝ ...ΚΑΝΕΝΑ ! 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας (28 RCTs / 11.890 ασθενείς) φάνηκε οτι η χορήγηση γλυκοζαμίνης ή χονδροϊτίνης σχετίζεται με (στατιστικά) σημαντικό αλλά ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΑ μακροχρόνιο όφελος, τόσο σε συμπτώματα όσο και σε δομικές βλάβες (αρθρικό διάστημα ή χόνδρο), τουλάχιστον με ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας 

Yang W, Sun C, He SQ, Chen JY, Wang Y, Zhuo Q. The Efficacy and Safety of Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs for Knee and Hip Osteoarthritis-a Systematic Review and Network Meta-Analysis. J Gen Intern Med. 2021 Jul;36(7):2085-2093. doi: 10.1007/s11606-021-06755-z. Epub 2021 Apr 12. PMID: 33846938; PMCID: PMC8298729.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ACR ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΑ