Και το "καλύτερο" διφωσφονικό είναι ...

2022-04-01

Τα διφωσφονικά αποτελούν σημαντικό μέρος της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης και μετά από ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (25 μελέτες/ 47.000 ασθενείς) και μετανάλυσης των δεδομένων (οι μεταναλύσεις αυτές αποτελούν πάντα το ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ αποδεικτικό στοιχείο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης) φάνηκε ότι :


  • το ζολεδρονικό (Zoledronate: χορηγείται ενδοφλέβια, άρα απαιτείται εισαγωγή σε νοσοκομείο) είναι το πιο αποτελεσματικό διφωσφονικό στην πρόληψη σπονδυλικών καταγμάτων ([HR] 0.38; 95% credibility interval [CrI], 0.28-0.49)
  • Zoledronate (HR 0.71; 95% CrI, 0.61-0.81) και risedronate (HR 0.70; 95% CrI, 0.53-0.84) για τα μη-σπονδυλικά κατάγματα 
  • το Zoledronate ήταν το πιο αποτελεσματικό διφωσφονικό για την βελτίωση της οστικής πυκνότητας 

Bastounis, A., Langley, T., Davis, S., Paskins, Z., Gittoes, N., Leonardi-Bee, J. and Sahota, O. (2022), Assessing the Effectiveness of Bisphosphonates for the Prevention of Fragility Fractures: An Updated Systematic Review and Network Meta-Analyses. JBMR Plus e10620. https://doi.org/10.1002/jbm4.10620. First published: 07 March 2022