Και επίσημα πλέον αντι-IL6 στην COVID19

2021-02-24

Με πρόσφατη ανακοίνωση του  (5/3 /21) το NIH (National Institutes of Health COVID-19 Treatment Guidelines Panel) συνιστά το αντι-ρευματικό φάρμακο tocilizumab (αντι-IL6 για ΡΑ και GCA), επικουρικά των κορτικοστεροειδών, στη σοβαρή COVID19 νόσο (νοσηλευόμενους ασθενείς)

Λίγες μέρες πριν (22/2/21) και ο Αμερικανικός οργανισμός IDSA (Infectious Diseases Society of America), σε αντίθεση με προηγούμενη θέση του, προτείνει ΠΛΕΟΝ τη χορήγηση tocilizumab σε ασθενείς με σοβαρής μορφής COVID19 (με αυξημένους δείκτες φλεγμονής) επικουρικά άλλων θερ παρεμβάσεων πχ γλυκοκορτικοειδή 

Κάτι τέτοιο υποστηρίζεται εν μέρει (1,3) από κλινικές δοκιμές σε υψηλού κύρους περιοδικά (NEJM, Lancet) :  

"In critically ill patients with Covid-19 receiving organ support in ICUs, treatment with the interleukin-6 receptor antagonists tocilizumab and sarilumab improved outcomes, including survival" (1)

"hospitalized patients with severe Covid-19 pneumonia, the use of tocilizumab did not result in significantly better clinical status or lower mortality than placebo at 28 days" (2)


(1) REMAP-CAP Investigators, Gordon AC, et al. Interleukin-6 Receptor Antagonists in Critically Ill Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021 Feb 25. doi: 10.1056/NEJMoa2100433. Epub ahead of print. PMID: 33631065

(2) Rosas IO, Bräu N, Waters M, Go RC, et al. Tocilizumab in Hospitalized Patients with Severe Covid-19 Pneumonia. N Engl J Med. 2021 Feb 25. doi: 10.1056/NEJMoa2028700. Epub ahead of print. PMID: 33631066.

(3) Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial THE LANCET| VOLUME 397, ISSUE 10285, P1637-1645, MAY 01, 2021


Σχετικά άρθρα 

Ρευματολογικά φάρμακα στη COVID19...ΣΗΜΕΡΑ