Ενδείξεις για το Romosozumab στην οστεοπόρωση

2020-04-01

Το romosozumab (Evenity) είναι μια νέα θεραπευτική επιλογή (αναβολικός παράγοντας) στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, με έγκριση από τον FDA τον 4/19 και από τον ΕΜΑ (Ευρώπη) τον 10/19

Πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα (βιολογικός παράγοντας) έναντι σκληροστίνης, με μηνιαία υποδόρια χορήγηση για 12 ΜΟΝΟ μήνες και στη συνέχεια άλλη αντι-οστεοπορωτική αγωγή.

Πολύ πρόσφατα, από την Endocrine Society τέθηκε ο ρόλος του στην θεραπευτική φαρέτρα και πιο συγκεκριμένα : σε ασθενείς με ΠΟΛΥ υψηλό καταγματικό κίνδυνο (οστεοπόρωση & ιστορικό κατάγματος

Dolores Shoback, Clifford J Rosen, Dennis M Black, et al. "Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Guideline Update." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. February 18, 2020. https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa048