Εμβόλιο Johnson σε Ψωρίαση υπό Μεθοτρεξάτη

2021-04-05

Σε πρόσφατη (1/4/21) ανακοίνωση του το National Psoriasis Foundation COVID-19 Task Force (ΗΠΑ) συνιστά ΔΙΑΚΟΠΗ 2 εβδομάδων της μεθοτρεξάτης σε ασθενείς με ΨΩΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑ τον εμβολιασμό τους με το Johnson & Johnson COVID-19 εμβόλιο. 

Η σύσταση αφορά ασθενείς :

α) ηλικίας > 60 ετών ή 

β) με τουλάχιστον μια συνοσηρότητα, η παρουσία της οποίας αυξάνει τον κίνδυνο για COVID19 λοίμωξη 

Έχει ενδιαφέρον ότι:

α) δεν υπάρχει σύσταση για την ελάχιστη διακοπή ΜΤΧ μετά από εμβολιασμό με άλλα εμβόλια. Επίσης σύσταση για ΚΑΜΙΑ διακοπή των βιολογικών παραγόντων 

β) το ACR προτείνει διακοπή ΜΙΑΣ εβδομάδας της μεθοτρεξάτης μετά τον εμβολιασμό ΚΑΘΕ εμβολίου για ασθενείς με ψωριασική ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 

Joel M. Gelfand, MD,  Innovations in Dermatology: Virtual Spring Conference 2021


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΑ 

Δεδομένα αποτελεσματικότητας & ασφάλειας των COVID19 εμβολίων σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα