Εμβόλιο - COVID19 σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα (μέρος ΙΙ)

2021-04-04

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη  (24/3/21) μελέτη (είναι η ΠΡΩΤΗ ανάλογη μελέτη) φάνηκε οτι σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, η χορήγηση mRNA εμβολίου έναντι SARS-CoV-2:

  • δημιουργεί Anti-SARS-CoV-2 αντισώματα όπως και αντι- εξουδετερωτική δράση σε όλους τους ασθενείς, αν και
  • οι IgG τίτλοι ήταν σημαντικά χαμηλότεροι στους ασθενείς αυτούς, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (2053 vs 2685) 
  • οι ανεπιθύμητες δράσεις ήταν παρόμοιες μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου (υγιείς) 


Geisen UM, Berner DK, Tran F, et alImmunogenicity and safety of anti-SARS-CoV-2 mRNA vaccines in patients with chronic inflammatory conditions and immunosuppressive therapy in a monocentric cohortAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 24 March 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220272


ΣΧΟΛΙΟ : Αυτό που είναι σημαντικό είναι η προστασία από τη λοίμωξη (στο γενικό πληθυσμό περίπου 90%) και όχι τόσο η δημιουργία αντισωμάτων, και τέτοιες μελέτες σε ασθενείς με αυτοάνοσα - φλεγμονώδη νοήματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί 


ΜΕΡΟΣ 1ο