Εμβόλιο - COVID19 σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

2021-04-02

Είναι τα πρώτα δεδομένα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αφορούν μια ειδική ομάδα σθενών όπου η αποτελεσματικότητα θεωρητικά ΙΣΩΣ είναι μειωμένη και έρχονται, μέσα από 2 ανακοινώσεις, από το πανεπιστήμιο του Johns Hopkins

  • αφορούν την ασφάλεια & αποτελεσματικότητα του εμβολίου (SARS-CoV-2 mRNA: Pfizer/BioNTech και Moderna) έναντι SARS-CoV-2 (COVID19) 
  • σε 325 ασθενείς με Αυτοάνοσα Ρευματικά νοσήματα (φλεγμονώδης αρθρίτιδα στο 37%, ΣΕΛ 28%, CTD 19%) 
  • cs DMARDs στο 44%, βιολογικοί στο 19% συνδυασμός στο 37%

Όσων αφορά την ασφάλεια  :

  • Οι περισσότεροι (όπως ήταν αναμενόμενο) εμφάνισαν τοπικά συμπτώματα (ΤΟΠΙΚΑ: πόνο, οίδημα, ερύθημα στο 89%) 
  • κόπωση ήταν ένα συχνό εύρημα από τα συστηματικά συμπτώματα, σε σοβαρή μορφή όμως μόνο στο 3% 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα, σε μια 2η ανακοίνωση, φάνηκε ότι, μετά την 1η δόση του εμβολίου η "αντισωμική απόκριση" ήταν 74%, σε  διάστημα 18-26 ημερών 

Αυξημένη πιθανότητα για μειωμένη απόκριση φάνηκε σε ασθενείς υπό mycophenolate ή rituximab