Έγκριση upadacitinib για ΨΑ και axSpA

2021-02-19

Στις 24/1/21 εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χορήγηση upadacitinib (Rinvoq / JAK αναστολέας) στη δόση των 15 mg/ημ (από του στόματος) σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα (με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία) ή Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (axSpA) 

To φάρμακο ανήκει σε μια νέα κατηγορία θεραπευτικών επιλογών για τα ρευματικά νοσήματα (αναστολείς JAK) και είχε ως τώρα εγκριθεί μόνο για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Παρόμοιες θερ. επιλογές είναι το baricitinib (μόνο ΡΑ) και tofacitinib (ΡΑ και ΨΑ) που ήδη κυκλοφορούν στη χώρα μας 

ΣΧΟΛΙΟ

Πρόκειται για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ αλλά νέες σχετικά θεραπευτικές επιλογές (άρα χωρίς μακροχρόνια δεδομένα ασφάλειας), ΥΨΗΛΟΥ κόστους (άρα 2ης θερ. γραμμής, μετά από αποτυχία 1ης γραμμής πχ με κλασσικά DMARDs όπως ΜΤΧ) και με ιδιαίτερη προσοχή σε ΝΕΑ θέματα προφίλ ασφάλειας όπως θρομβώσεις ή έρπης ζωστήρας