ΧΑΠ & Ρευματικά νοσήματα

2020-11-16

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια χρόνια πνευμονολογική νόσος με φλεγμονή στους πνεύμονες, σε κατεστραμμένο ιστό των πνευμόνων, στένωση των αεραγωγών, με συνέπεια δυσκολία στην αναπνοή. Κύριος παράγοντας κινδύνου αποτελεί το κάπνισμα (40-50% των καπνιστών θα εμφανίσουν ΧΑΠ) 

Αν και ΔΕΝ αποτελεί βασικό γνώρισμα πνευμονικής προσβολής (όπως η διάμεση νόσος πχ) στα ρευματικά νοσήματα, είναι δυνατόν να συνυπάρχει με ρευματικά νοσήματα και σύμφωνα με ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (27 άρθρα): 

  • σε 15%, η ΧΑΠ μένει αδιάγνωστη στα ρευματικά νοσήματα 
  • είναι δυνατό να αναπτυχθεί μέχρι και 68% πιο συχνά σε ασθενείς με ΡΑ, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Πιο συχνά επίσης αναπτύσσεται σε κάθε φλεγμονώδες ρευματικό νόσημα (ΨΑ, ΑΣ, ΣΕΛ, σκληρόδερμα, Sjogren) 
  • από την άλλη πλευρά, αρθρίτιδα ανευρίσκεται πιο συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ σε σχέση με άτομα χωρίς ΧΑΠ 
  • Η συνύπαρξη ΧΑΠ & ΡΑ σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα (~ 3 φορές), όπως και με κίνδυνο για νοσηλείες  

Gergianaki I, Tsiligianni I. Chronic obstructive pulmonary disease and rheumatic diseases: A systematic review on a neglected comorbidity. J Comorb. 2019;9:2235042X18820209. Published 2019 Jan 7. doi:10.1177/2235042X18820209


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Κάπνισμα & ρευματικά νοσήματα