μη φοβάστε τους καφέδες !

2020-05-23

Μετά από ανασκόπηση 201 μεταναλύσεων φάνηκε ότι η κατανάλωση καφέ, στα συνηθισμένα επίπεδα κατανάλωσης, είναι σχετικά ασφαλής (πχ κατανάλωση 3-4 κούπες την ήμερα σχετίζεται με όφελος στην υγεία παρά με βλάβη, σε σχέση με κατανάλωση καθόλου καφέ) 

Η βελτίωση στην υγεία φάνηκε σε παραμέτρους όπως η συνολική θνησιμότητα, καρδιαγγειακή θνησιμότητα, καρδιαγγειακή νόσος, ακόμη και μείωση καρκίνου κατά 18% 

Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ 2017; 359 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j5024