1 φάρμακο, 3 νοσήματα, 3 διαφορετικές εκβάσεις στις λοιμώξεις

2021-10-30

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι TNF-α αναστολείς, αν και πρόκειται για την ίδια θεραπευτική κατηγορία, σχετίζονται με διαφορετικές εκβάσεις όσων αφορά τις λοιμώξεις σε 3 διαφορετικά νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα), κάτι που καταδεικνύει την σημασία του υποκείμενου νοσήματος (και πιθανώς της συγχορήγησης άλλων φαρμάκων) στην ανάπτυξη ανεπιθύμητων δράσεων μιας θεραπευτικής επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση TNFi σχετίζεται:

(1) Xu Z, Xu P, Fan W, et al. Risk of infection in patients with spondyloarthritis and ankylosing spondylitis receiving antitumor necrosis factor therapy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Exp Ther Med. 2017;14(4):3491-3500. doi:10.3892/etm.2017.5003

(2) Christensen IE, Lillegraven S, Mielnik P, Bakland G, Loli L, Sexton J, Uhlig T, Kvien TK, Provan SA. Serious infections in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis treated with tumour necrosis factor inhibitors: data from register linkage of the NOR-DMARD study. Ann Rheum Dis. 2021 Oct 8:annrheumdis-2021-221007.