Λίτρο μακροζωίας

Νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ.

Μέγεθος: 400 ml
Συστατικά: προδεσεθ μεα, ετιαμ ωφφενδιθ

35,00 €