Υδροξυχλωροκίνη (Plaqeunil) στην COVID19 & αρρυθμίες

2020-04-09

Με επείγουσα τους ανακοίνωση οι The American Heart Association, American College of Cardiology, και Heart Rhythm Society τονίζουν την προσοχή στην χρήση hydroxychloroquine (δόση 200 mg x3) και azithromycin σε ασθενείς με COVID19 και καρδιαγγειακή νόσο 

Υπογραμμίζουν τον κίνδυνο ΣΟΒΑΡΩΝ αρρυθμιών (polymorphic ventricular tachycardia, long QT syndrome) ακόμη και αιφνίδιου θανάτου και διευκρινίζουν ότι τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με ήδη παράταση του QT 


H ανακοίνωση