Βιολογικοί στην κύηση & εμβόλια νεογνών (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)

2019-10-15

Ζώντα εξασθενημένα εμβόλια (MMR, ανεμοβλογιά, Έρπης Ζωστήρας) θα πρέπει να αποφεύγονται σε νεογνά (μέχρι 6 μηνών) από μητέρες που έλαβαν βιολογικό παράγοντα κατά τη διάρκεια του 2ου μισού της κύησης

Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, et al 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 14 August 2019