Βάση δεδομένων EULAR-COVID19 (26/5/20)

2020-05-27

H EULAR ανακοίνωσε χθες (26-5-20) την εβδομαδιαία έκθεση της σχετικά με περιστατικά COVID19 σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, από την βάση δεδομένων της:

  • η βάση περιλαμβάνει πλέον 985 (628 στις 11/5) καταγεγραμμένα περιστατικά (38% με ΡΑ, 75% με συνοσηρότητα (κυρίως AY-Πνευμ νόσος), 33% υπο βιολογικό)
  • απαιτήθηκε νοσηλεία στο 59% (γεν πληθυσμός ~ 15%)
  • 15% (n=146) των ασθενών κατέληξαν (γεν πληθυσμός ~ 1-4%*)

Θα πρέπει να τονισθεί οτι:

α) στην συγκεκριμένη βάση ασθενών, το ποσοστό με συνοσηρότητα, όπως και η διάμεση ηλικία (60), είναι σχετικά υψηλά

β) τέτοιες βάσεις δεδομένων (όπου προαιρετικά ο κάθε κλινικός στέλνει πληροφορίες, άρα δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή, ενδιαφέρον συνήθως έχει να προβληθεί το "ανησυχητικό" νέο) χαρακτηρίζονται σε κάποιο βαθμό από "προκατάληψη" (bias) προς "χειρότερη" έκβαση (συστηματικό σφάλμα καταγραφής), χωρίς έτσι το αποτέλεσμα να αποτυπώνει πάντα την πραγματική κατάσταση

* σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες έχει αναφερθεί θνησιμότητα στην COVID19 18% (Γαλλία) ή 15% (Βέλγιο)