Τοπικά κορτιζόνη και οστεοπόρωση !

2021-03-05

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, με συμμετέχοντες 723.251ασθενείς με χρήση ισχυρών και πολύ ισχυρών τοπικά χορηγούμενων κορτικοστεροειδών (τουλάχιστον ισοδύναμο των 500 g mometasone), φάνηκε αυξημένος κίνδυνος για οστεοπόρωση και οστεοπορωτικά κατάγματα, και κάτι τέτοιο ήταν ανάλογο της συνολικά χορηγούμενης δόσης (πχ HR 1.27 (95% CI, 1.19-1.35) για έκθεση σε  τουλάχιστον 10 000 gr mometasone)

JAMA Dermatol. Published online January 20, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2020.4968