Το λίγο αλκοόλ..."κάνει καλό" ?

2023-04-16

Μάλλον όχι !

Συστηματική ΠΡΟΣΦΑΤΗ (31/3/23) ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (107 cohort studies,  4.8 εκατομμύρια συμμετέχοντες) σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό έδειξε ότι ΔΕΝ υπάρχει σημαντική μείωση του κινδύνου για θάνατο κάθε αιτιολογίας σε άτομα που καταναλώνουν μικρή ποσότητα αλκοόλ καθημερινά (λιγότερο από 25 g αιθανόλης /ημ, περίπου  2 ποτά), σε σχέση με άτομα που δεν καταναλώνουν αλκοόλ (= ΔΕΝ προστατεύει, χωρίς όμως να επιβαρύνει !) 

Αντίθετα, φάνηκε  σημαντική αύξηση της θνησιμότητας σε γυναίκες που πίνουν> από 25 gr/ημ  και σε άνδρες με κατανάλωση > 45 gr/ημ 

Zhao J, Stockwell T, Naimi T, Churchill S, Clay J, Sherk A. Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. JAMA Netw Open. 2023;6(3):e236185. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.6185


Αλκοόλ & ρευματικά νοσήματα