Το ιατρείο θα είναι κλειστό την Παρασκευή 14-9-18 λόγω συμμετοχής (ομιλία) σε συνέδριο