Το εμβόλιο του Ε. Ζωστήρα δοκιμάστηκε σε TNFi και ...

2021-09-29

Είναι γνωστό ότι τα ζώντα (εξασθενημένα) εμβόλια δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα υπο σοβαρή ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ΄όπως οι TNFi, κυρίως για λόγους ασφάλειας 

Στη συγκεκριμένη μελέτη (RCT), δημοσιευμένη σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, το live attenuated εμβόλιο έναντι έρπητα ζωστήρα χορηγήθηκε σε 617 ασθενείς με διάφορα φλεγμονώδη νοσήματα υπο TNFi (ΡΑ, ΨΑ κα) και διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλές (στις 6 εβδομάδες ΔΕΝ διαπιστώθηκαν περιστατικά με λοίμωξη από varicella)

The Safety and Immunologic Effectiveness of the Live Varicella-Zoster Vaccine in Patients Receiving Tumor Necrosis Factor Inhibitor Therapy. A Randomized Controlled Trial. Jeffrey R. Curtis, MD, MS, MPH, Stacey S. Cofield, PhD,28 September 2021. https://doi.org/10.7326/M20-6928